Format Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati

Demi adanya keseragaman dalam penulisan draft rancangan peraturan bupati dan keputusan bupati, dihimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang hendak mengajukan raperbup dan keputusan untuk menggunakan format yang disediakan dibawah ini.

Format Rancangan Peraturan Bupati diunduh DI SINI.

Format Rancangan Keputusan Bupati diunduh DI SINI.

Add Comment