Perda No. 5/1981 – Perubahan untuk Pertama Kali Perda No. 13 Th. 1978 ttg KK , KTP & Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (DICABUT)

Perda No. 5/1981 – Perubahan untuk Pertama Kali Perda No. 13 Th. 1978 ttg KK , KTP & Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (dicabut)

Add Comment